-

Gözden kaçırmayın

"Değerli yöneticiye duygusal veda töreni düzenlendi"

Malatya'da yapılan bir sağlık eğitimi etkinliği, acil bakım konusunda uzmanlaşmak isteyen hemşireleri bir araya getirdi. Eğitim programı, üç hafta süren yoğun teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklendi. Etkinlik, şehirdeki ana hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya sağlık bakanlığının ilgili yöneticileri ve hastanenin üst düzey idari ve tıbbi personeli katıldı. Katılımcılar arasında sağlık hizmetleri, sağlık bakım hizmetleri ve kalite hizmetleri bölümlerinden yöneticiler ile başhekim yardımcıları ve uzman doktorlar yer aldı.

Eğitim programına katılan 18 acil hemşiresi, hem teoride hem de pratikte başarılı bir performans sergileyerek sertifikalarını kazandı. Eğitim süreci, katılımcılara acil bakım hizmetleri konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırdı. Programın başarıyla tamamlanması, hemşirelerin profesyonel meslek hayatlarında önemli bir ilerleme kaydetmeleri anlamına geldi. Eğitimin kapanış programında, sertifikalar katılımcılara takdim edildi.

#Malatya #sağlık #eğitim #hastane #acilbakım #hemşire #sertifika